Beleid

Taken van de Sportdienst  :

  • Beheer sportinfrastructuur : Het exploiteren en onderhouden van bestaande infrastructuur. Eventuele bouw nieuwe infrastructuur.
  • Het voeren van sportpromotie met de bedoeling mensen aan te zetten tot fysieke activiteiten en sport te gaan beschouwen als een vast onderdeel in hun levenspatroon.
  • Ondersteuning van het lokale sportgebeuren ( vnl. van de georganiseerde sport en sportverenigingen).
  • Via de organisaties van sportactiviteiten de gebreken die in het lokale sportgebeuren worden vastgesteld, trachten weg te werken.
  • Dienstverlening t.a.v. de bevolking : Reserveringen, informatieverstrekking, praktische ondersteuning, vorming,...

 

Contacten :

Schepen van Sport: Katrien Van Ryssel
katrien.VanRyssel@blankenberge.be

Diensthoofd Sport: Patrick Dobbelaere
patrick.dobbelaere@blankenberge.be

Sportfuncionaris: Jochen Maes
sport@blankenberge.be

Verantwoordelijke Sportzalen: Saskia Vanhee 
sportzalen@blankenberge.be

Verantwoordelijke Zwembadgebeuren: Nancy Meyers zwembad@blankenberge.be

Administrafief verantw. Zwembadgebeuren: Eddy Van Oyen noordzeebad@blankenberge.be