Sportzaal Farys - Sportdoze              

Logo Farys

‘Exploitant: TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, BTW BE 0200 068 636’

Hierbij de link naar het tariefreglement

                  
sportzaal sportdoze

Hierbij de link naar het reglement van inwendige orde

Sportzaal Farys - Sportdoze
Koning Albert I laan 114b         
8370 Blankenberge
Tel. 050 636765
 

 

Reservatie :
Sportdienst Blankenberge 
Tel. 050/636750

Tarief :
 - Leden raad: 2,70 Euro (incl. BTW)
 - Andere gebruikers: 13,50 Euro (incl. BTW)        

Reserveren : sportzalen@blankenberge.be